RSS

Huruf Kapital (2)

Huruf Kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung.

Misalnya:

  • Adik bertanya, “Kapan kita pulang?”
  • Bapak menasihatkan, “Berhati-hatilah, Nak!”
  • Kemarin engkau terlambat,” katanya.
  • Besok pagi,” kata Ibu, “dia akan berangkat”.
Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 14 Maret 2012 in Ejaan yang Disempurnakan

 

Tag:

Huruf Kapital (1)

Huruf Kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat.

Misalnya:

  • Dia mengantuk.
  • Apa maksudnya?
  • Kita harus bekerja keras.
  • Pekerjaan itu belum selesai.
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 14 Maret 2012 in Ejaan yang Disempurnakan

 

Tag: